Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černá řeč-Čeština

5. 4. 2009

  Co se týče používání Černé řeči, má pár jednoduchých pravidel. Tak za prvé: složeniny skládající se ze dvou substantiv mají svůj hlavní element na konci (podobně jako v angličtině (s její gramatikou má dost společného)). Např.: Temná věž - Lugburz (lug je věž, burz znamená temný/á/, pomlčka či mezera mezi nimi časem zmizela). Nebo např.: všichni elfové bude psáno illid ûk. Dále množné číslo podstatných jmen se tvoří přidáním î za jednotné číslo. Např.: Uruk - označení pro velké skřety, původně děs, hrůza; Urukî - skřeti (hrůzy). Osobu (možná i věc) vykonávající nějakou činnost získáme tak, že za příslušné sloveso přidáme ar. Jako třeba dělat - gorat a dělník - goratar nebo zavraždit - vrast a vrah - vrastar apod. Vyslovování je také podobné angličtině, třeba sh čteme š, z na konci jako c atd. Přípona -um znamená něco podobného jako v angličtině -ness. Jejím přidáním za slovo získáme tvary jako: tmavý, temný - burz; temnota - burzum.

 

 

 A

agh - a (spojka)

aklash - hudba 

alag - něco

alaj - zvíře

amul - potichu, tichý 

asgaja - nic

ash - jeden/a, o/, jediný /á, é/

asht - kostra

agzash - také, též, rovněž

armauk - nepřítel

art - zlato

ashurz - dříve, vpředu, předtím (před místně, pořadově i časově)

-at - infinitivní přípona (durbat - vládnout, tady mají české překlady holt smůlu, čeština je moc dokonalá)

atar - vědět, znát, poznat

atigat - tam, v tom, támhle (jako angl. over there)

azul - loutka, panenka

 

 B

bagga - stolička, oddenek (Bagga-igg - mochomůrka)

bartasat - hádat se, dohadovat se

biat - padat, klesat, hroutit se

blaghar - slaboch

blog - krev

boshnauk - přítel

brech - ovce

brulk - zbraň (obecně)

bûb - prase

bufasrogh - bludiště, komplex chodeb tvůrce: snaga.cz , stvořeno z: bufat (ztratit) - asr (uzel) - ogh (cesta)

bug - do (místně)

bukat - řvát, hučet

burz - tmavý, temný

Burzillid - Temný elf

burzum - tma, temnota

 

 C

conogat - překročit (zákon), provinit se, dopustit se

 

 D

dakka dakka - rychle, ty chátro zasraná

dar - jak (otázka)

dorzogat - vzdát (se)

dot - oceán 

dru - dřevo

drûat - strach

dush - kouzlo 

dushatar - šaman, kouzelník 

du - nyní, teď

dug - špína, odpadky, svinstvo, hnus

dulat - vyrušit, rozčílit 

durbat - vládnout

durub - vůdce

 

 E

 

 F

fashat - vesnice, osada

fitugat - vítězit, zvítězit, vyhrát

fologh - tunel, podzemní chodba tvůrce: snaga.cz , stvořeno z: fogl-ogh (vykopat-cestu)

fraukanak - zbabělý, zbabělec 

frûm - duch

 

 G

garmadh - zbořený, zničený

garmogat - kopat, vrtat, hloubit

ghâsh - oheň

gijabat - mluvit, hovořit

gilat - váhat, rozpakovat se

gimbat - nalézt, objevit

girmus - zvěd

glob - debil, blázen, idiot

golb - byl, byli

gorat - pracovat, dělat, zpracovávat

gortak - blázen, šílenec

gosh - hostina, slavnost

goth - Pán, Lord

gothbork - drak

gretchin - malý otročí skřetík na kopání, mlácení nebo jako dřevo

grushat - bít (se), tlouci, bušit, šlehat

gu - stvořit, vytvořit

gukh - město

gûl - přízrak, Sauronův služebník ovládaný jeho myslí (více viz. Nazgûl)

gûr - já

gûri - my

gûrzauron - sen, vize

 

 H

hai - lid, národ, rasa

hînor - chrám

hojat - komora, komnata

hoq - tasit, vytáhnout 

hoshat - ticho, zmlkni!

hu - vidět 

hunat - vstoupit, vejít, vniknout

hurmam - začínat, započít

huz! - bacha!, pozor!

 

 I

igg - ropucha (Bagga-igg - mochomůrka)

Illid - elf

ishi - v, ve, do (sufixovaná přípona, např.: burzum-iši - do temnoty); z, do

ishidar - vnitřek, uvnitř

 

 J

jabat - říci 

jugaut - jih (jižní)

 

 K

kafsogat - kousat, uštknout, štípat

kala - zámek 

kallogat - střílet, zastřelit, vypálit

kalush - kůň

kamush - díky, poděkování

kamushat - děkovat

kargat - běžet, utíkat 

karmaz - jezero

kaspat - slyšet, poslouchat, zaslechnout

kat - hýbat (se), pohybovat (se), pohnout

kaulat - otevřít, otvírat

kaushar - obřad

kjaufturgat - křičet, vřískat, ječet

kon - něco

korrak - zbroj, brnění

kourat - pádlovat, veslovat

krirat - sekat, štípat

kulshudar - příšera, netvor 

kumlush - kráva

 

 L

lak - luk

laug - zlo

lum - řeka

lug - věž

lugat - upír

lat - ty

lati - vy

losh - vlna, vlněný oblek

Lugburz - Temná věž

lupat - prosit, žádat, modlit se

 

 M

mab - brzo

maj - hvězda 

mal - kde (otázka)

maprogat - chránit, krýt

mashtar - voják, pěšák 

mat (!) - mrtví, zemřít, (chcípni!) 

matat - zabít, zničit, pobít

migat - hojit, léčit se

migatar - obvaz

milom - labuť 

moraut - východ (ní)

mubullat - (u)zavřít, skončit

mûsh - místně: u, vedle, opodál; časově: za, při, ve (mûsh karmaz - u jezera)

 

 N

nadar - mezi, jeden z (jeden mezi několika)

nandrôkum - špatně/é/, nesprávně/ý/

nar - ne

naraut - západ (ní)

nardruat - poslouchat, podrobit se

nargzabat - potřebovat

narig - muset, musit

narkash - poslední, minulý, předešlý

narthrakat - dát, darovat, odevzdat, udělit

nash - venku, ven, pryč, mimo

nashara - žena

nashdar - vnější, vnějšek

nat - dělat (jako angl. do)

nazarkat - žehnat, požehnat

nazg - prsten

Nazgûl - Přízrak prstenu (Prstenový přízrak)

nen - ano

nudertogat - stavět, postavit

nulgat - (z)volit, vybírat, rozhodnout se

 

 O

ogat - dívat se (do), podívat se, podívej!

Olog - Zlobr

Olog-hai - Zlobří rasa, lid Zlobrů

or - dobrá, dobře (citoslovce)

 

 P

pagog - idiot, blbec

parat - kupovat

pav - nápoj, pití, doušek

pavat - pít

pikat - vařit (se), uvařit, ohřát

plash - voda

pogat - spěchat, hnát, mít naspěch

potat - přijít, pojď sem!, pojď!

prap - vzadu, pozadu, za, zpět

praushat - prodávat (kon at praushat - něco na prodej)

prokat - dotknout se, dotýkat se, dosáhnout

pushagigat - probodnout, nabodnout (na rožeň)

pushdug - smraďoch

 

 Q

 

 R

rând - ráno

raz - od, ze, o, po, před, na (jako angl. of)

rejthar! - útěk! (utečte, prchněte)

rejtharat - utéci, uprchnout, ústup!

rogtar - hlídka, stráž, dívat se

rogtar-lug - rozhledna, strážní věž 

rujat - střežit, chránit

 

 S

sadauk! - utok!

sadaukat - útočit, zaútočit, napadat 

sapat - sekera

sha, skai - citoslovce opovržení

shabrak - útok!, hrr na ně!

shakal - schody

shakapon - orel

shakh - pán, mistr, velitel 

shakop - palice, palcát

shakrop - zastavit se, zadržet

shakutarbik - trpaslík

shapaukat - vynalézat

shâpol - jeskyně

shara - muž

sharku - stařec, starý muž, kmet

sharpat - meč

shati - kopí

shaukalogat - vařit, uvařit

shematut - ošklivý, odporný, ohavný

shîgogat - ochutnat, zkusit, chutnat

shulg - les

shum - mnoho, velmi, velký

shumabat - říci, povědět, vyprávět

shumrazh burzum - celá dlouhá noc

skut - štít

snoshat - čichat, větřit, páchnout

snot - viz. gretchin

sta - málo, malý (i časově)

staunchur - hobit

staurz - malý

sundogat - podrobit si, dobýt

sushatas - droga, jed

 

 T

ta - jemu, jej, jeho

tach - kost

taikat - plížit se, přikrčit se

tark - člověk

taposhat - dolů po (taposhat lum - dolů po řece)

thrakat - přivést, přinést, chytit

throkat - jíst

throku - jídlo, potrava

ti - být (jsem, je, jsme…)

tug - jenom, pouze

 

 U

u - k, ke, ku, do, na (jako angl. to)

ub - mám, jsem povinen, měl bych (Ur ub gûri nat? - Co máme dělat?)

ubdraut - zítra

ubo - nechť, ať

ug - nyní, teď

ugdraut - dnes

ugil - po, za (časově)

ugrat - včera

ujak - vlk

-ûk - přípona všichni, všechno, všechny (thrakat ul ûk - přivést je všechny, píše se i bez mezer)

ukmash - oba (dva), obojí

-ul - přípona je, jim (nich, nimi), (gimbat ul - nalézt je)

ulurit - výt, skučet, naříkat

-um - abstraktní přípona odpovídající angl. -ness (viz. úvod)

um - jméno

ûr - pro (přijít pro něco)

ur - co (jaký, který; jako angl. what)

urrogat - nenávidět

uruk - děs, hrůza

Uruk - skřet (velký)

urur - ale

Uruk-hai - Skřetí rasa, národ skřetů

ush - válka, boj

ushat - válčit, bojovat

ushatar - válečník

ushdarat - vyzvat (k boji), vyžadovat

ushkat - krmit, pást, živit

 

 V

vagun - obr

velgjurz - nevolno, blbě 

vok - pomáhat, pomoc (zvolání)

volbat - následovat (někoho), doprovázet

voraut - sever (ní)

vorbat - lovit, štvát, pronásledovat

vorroz - pohřebiště (pláň hrobů)

voshutraumat - vyslýchat, vyzvídat

vrapogat  - běžet, pádit, uhánět, běhat

vrapogat! - kupředu!

vrast - zavraždit

vrat - jít, procházet, chodit

vraut - odpočívat, hovět si

vurasat - porážet (dobytek), vraždit, masakrovat

 

 W

 

 X

 

 Y

 

 Z

za - určitý člen the (pro nás tedy zbytečný, snad jen, že klade důraz na slovo za sebou)

zagira - O.K., schválit

zigan - cigán

zorrat - plenit, drancovat, rabovat

zosh - mít, vlastnit (jako angl. have)

zuzar - nemrtví

 

Číslovky:

ash - jedna

mash - dva

nam - tři

ruk - čtyři

krak - pět

ulm - šest

udu - sedm

nog - osm

krith - devět

nuk - deset

  

 

   Náš jediný příklad čisté Černé řeči je nápis na Prstenu: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. „Jeden Prsten vládne všem, Jeden Prsten je najde, Jeden Prsten je všechny přivede a do Temnoty sváže.“  (Překlad v české versi Pána prstenů zní takto: „Jeden Prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže“ - to je přesným překladem z angličtiny, který sice nezní tak poetický, ale zato je přesnější - pozn. překladatele.) Nazg je „prsten“, a nachází se též v Nazgûl „Prstenový přízrak“. Ash je číslovka „jeden/-a/-o“, agh je spojka „a“, vzdáleně podobná skandinávskému og, och. Burzum je „temnota, tma“, je zde evidentně inkorporován tentýž element búrz, burz - „tmavý, temný“ jako v Lugburz „Temná věž (Věž temna)“, toto jméno v Černé řeči je překlad Sindarského Barad-dûr. Z toho důvodu musí být to -um v burzum abstraktní příponou stejně jako „-ness“ v odpovídajícím anglickém slovu „darkness“. Burzum má příponu ishi „v, ve, do“. V přepisu je oddělena od burzum spojovníkem, ale není zde nic, co by mu odpovídalo v přepisu nápisu na Prstenu v Tengwar, takže je to asi jen příklonka či lokativní koncovka. (Je pozoruhodně podobná s Quenyjským -ssë a může podporovat teorii, kterou zveřejnil Robert Foster ve svém Complete Guide to Middle-earth, že Černá řeč byla do určité míry založena na Quenye a jejím pokroucení. Element burz - „tmavý, temný“ je též trošku podobný elfímu kmeni pro „černý“, mor.) Ačkoli je burzum-ishi v angličtině přeloženo jako „in the darkness“, není zde nic, co by odpovídalo určitému členu, pokud není nějak zabudován v iši. Ale není žádný záznam o tom, že by Černá řeč rozlišovala mezi určitými a neurčitými substantivy.

 

   Slovo durbatulûk „vládnout všem“ by mohlo být pokusně rozložena na durb-at-ul-ûk „vládnout-určení-jim-všem (rule-to-them-all)“. Podobně máme gimb-at-ul „nalézt-určení-je (find-to-them)“, thrak-at-ul-ûk „přivede-určení-je-všechny (bring-to-them-all)“ a krimp-at-ul „sváže-určení-je (bind-to-them)“. Slovesa s koncovkou -at jsou překládána jako infinitivy: durbat, gimbat, thrakat, krimpat = „vládnout, nalézt, přivést/přinést, svázat/spoutat“. I když mluvíme o slovesech končících -at jako o infinitivech, může se jednat o speciální intentivní tvar označující účel: Prsten byl udělán, aby vládl, nalezl, přivedl a svázal ostatní Prsteny Moci. Černá řeč neobsahuje jen příponu -ul znamenající „je, jim (nich, nimi)“, ale i, a to je více pozoruhodné, příponu a ne samostatné slovo vyjadřující „všechno (-i, -y, -a)“: -ûk.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

welcome address

(Angelknove, 25. 3. 2021 5:08)

maitama general hospital https://www.fmohconnect.gov.ng/platforms.html

Names of forex trading companies in india

(ForexAlery, 17. 3. 2021 0:50)

Forex trading charts quotes. https://forex-trading-is.com

Reiki Manhattan

(JoshuaMow, 5. 1. 2021 0:37)

Hello! Our firm those who make your privacy daily life easier. Our salon that gives you massage .

https://www.entrepreneursoncall.com/10-lessons-for-young-entrepreneurs/#comment-278878 - Spanish NY
Characteristic sign our Esalen salon is not an enforced setting. We advertise sites to advertising.
Offer for you personally check whatever type massage methods today. We waiting you personally in our SPA.

Trade forex free real money

(ForexMoonse, 26. 12. 2020 22:13)

Signali forex. https://hr.forex-is.com

Vps forex germany

(ForexMoonse, 18. 12. 2020 2:08)

Où puis-je apprendre le trading forex. https://fr.forex-is.com

Pohledte na mou velkou říši mongolu

(Tamerlan XVIIIIIIIIIVX Chan světa dobyvatel , 12. 10. 2018 22:04)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Mongol_Empire_map.gif

For instance of Blood Pressure

(AThefFifleri, 24. 7. 2018 4:55)

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-pfizer-viagra/